.

Group Photos

2016

1st row (L to R): Xuefei Hu, Gabriel Vece, Fengchao Liang, Lois Chang, and Futu Chen
2nd row (L to R): Yang Liu, Xia Meng, Qingyang Xiao, Jessica Belle, Jennifer Stowell, Yikai Wang, and Chuqing Chen


2015Group photo, Spring 2015

1st row (L to R): Xuefei Hu, Cindy Young, Lois Chang, Jessical Belle, Qingyang Xiao
2nd row (L to R): Yang Liu, Liansai Dong, Dina Huang, Jennifer Stowell, Marie Russell
The head in the back: Yikai Wang


Zongwei Ma's PhD defense in May 2015 at Nanjing University

 
L to R: Prof. Jun Bi (advisor in China), Zongwei Ma, Prof. Yang Liu (advisor in the US)


2014

1st row (L to R): Xuefei Hu, Jerusha Barton, Cindy Young, Qingyang Xiao, Xia Meng
2nd row (L to R): Yang Liu, Zongwei Ma, Shenshen Li, Jennifer Stowell, Youngmin Kim

Party 2014

 

2013

1st row (L to R): Youngmin Kim, Qingyang Xiao, Jerusha Barton, Xuefei Hu
2nd row (L to R): Yang Liu, Zongwei Ma, Shenshen Li 

2012

1st row (L to R): Erica Rees, Xueying Zhang, Youngmin Kim, Jianyong Wu, Xuefei Hu
2nd row (L to R): Sweta Puttaswamy, Yang Liu, Chao Yu, Shenshen Li

Party 2012